SGK - Công nghệ

PHẦN 1. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
+ - Bài 3: Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
+ - Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac
CHƯƠNG II. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN
+ - Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
+ - Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
+ - Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc
+ - Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito
CHƯƠNG III. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN
+ - Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
+ - Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
+ - Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
+ - Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

PHẦN 2. KĨ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG V. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
+ - Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác
CHƯƠNG VI. MÁY ĐIỆN BA PHA
+ - Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha
CHƯƠNG VII. MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ
+ - Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
+ - Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Bài 30: Ôn tập