SGK - Ngữ văn

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 12

Tuần 2 SGK Ngữ Văn 12

+ - Tuyên ngôn độc lập

Tuần 3 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 4 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 5 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 6 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 7 SGK Ngữ Văn 12

+ - Tây Tiến - Quang Dũng

Tuần 8 SGK Ngữ Văn 12

+ - Việt Bắc - Tố Hữu

Tuần 9 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 10 SGK Ngữ Văn 12

+ - Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
+ - Đất nước - Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)

Tuần 11 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 12 SGK Ngữ Văn 12

+ - Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
+ - Dọn về làng - Nông Quốc Chấn

Tuần 13 SGK Ngữ Văn 12

+ - Sóng - Xuân Quỳnh

Tuần 14 SGK Ngữ Văn 12

+ - Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

Tuần 15 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 16 SGK Ngữ Văn 12

+ - Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân
+ - Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17 SGK Ngữ Văn 12

+ - Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường
+ - Những ngày đầu của nước Việt Nam mới - Võ Nguyên Giáp
+ - Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 19 SGK Ngữ Văn 12

+ - Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Tuần 20 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 21 SGK Ngữ Văn 12

+ - Vợ nhặt - Kim Lân

Tuần 22 SGK Ngữ Văn 12

+ - Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành

Tuần 23 SGK Ngữ Văn 12

+ - Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi

Tuần 24 SGK Ngữ Văn 12

+ - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Tuần 25 SGK Ngữ Văn 12

+ - Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
+ - Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng

Tuần 26 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 27 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 28 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 29 SGK Ngữ Văn 12

+ - Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ

Tuần 30 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 31 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 32 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 33 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 34 SGK Ngữ Văn 12

Tuần 35 SGK Ngữ Văn 12