SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 112 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Vì sao trong các thí nghiệm đã tiến hành, việc xác định bước sóng của âm lại dựa vào việc tìm độ dài của cột không khí trong ống khi nghe thấy âm to nhất mà không phải là khi không nghe thấy âm?

Giải

Nghe âm to nhất dễ xác định vị trí của pit - tông và xác định vị trí các bụng sóng. Lúc tắt hẳn khó xác định.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345