SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm trên Hình 21.3, ta có :

A. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 2.

B. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 4.

C. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 6.

D. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 7.

Giải

Ta có năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 7 vì lúc này \(i_{\max }\)

\( \Rightarrow {W_{L\max }} = {1 \over 2}Li_{\max }^2.\) 

Chọn đáp án D.

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345