SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. Được xác định dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

B. Chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều.

C. Bằng các giá trị trung bình chia cho \(\sqrt 2 \).

D. Bằng các giá trị cực đại chia cho \(2\).

Giải

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Chọn đáp án A.

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345