SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần

A. Tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

B. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.

C. Giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

D. Đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Giải

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng \(c = {{\varepsilon S} \over {{{9.10}^9}.4\pi d}}\) với S là phần diện tích đối diện của hai bản cực tụ điện.

d là khoảng cách giữa 2 bản.

\(\varepsilon \) là hằng số điện môi của chất trong khoảng giữa 2 bản.

Dung kháng của tụ điện \({Z_C} = {1 \over {C\omega }} = {1 \over {C.2\pi f}}\)

Chọn đáp án B vì khi tăng d thì C giảm và ZC tăng.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345