SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 164 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây ở phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Giải

Chọn đáp án A vì biên độ suất điện động \({E_0} = NBS\omega \)

\( \Rightarrow {E_0} = NBS2\pi f = NBS2\pi pn\).

Với \(p\) là số cặp cực của nam châm.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345