SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 205 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc bóng đèn điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi như thế nào ?

A. Sáng dần lên, nhưng vẫn có đủ bảy màu cầu vồng.

B. Ban đầu chỉ có màu đỏ, sau đó lần lượt có thêm màu cam, màu vàng, cuối cùng, khi nhiệt độ đủ cao, mới có đủ bảy màu chứ không sáng thêm.

C. Vừa sáng dần thêm, vừa trải rộng dần, từ màu đỏ, qua các màu cam, vàng....cuối cùng, khi nhiệt độ đủ cao, mới có đủ bảy màu.

D. Hoàn toàn không có thay đổi gì.

Giải

Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc bóng đèn điện thì ta thấy quang phổ của ánh sáng do đèn phát ra vừa sáng dần lên, vừa trải rộng dần, từ màu đỏ, qua các màu cam, vàng... và cuối cùng khi nhiệt độ đủ cao, mới có đủ bảy màu.

Chọn đáp án C.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345