SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 247 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng

A. tồn tại trong thời gian dưới 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

D. do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng Mặt Trời.

Giải

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Chọn đáp án B.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345