SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

A. prôtôn.                       B. nơtron.  

C. prôtôn và nơtron.      D. prôtôn, nơtron và êlectron.

Giải

Chọn đáp án C : prôtôn và nơtron.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345