SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

A. Khối lượng của con lắc.

B. Trọng lượng của con lắc.

C. Tỉ số của trọng lượng và khối lượng của con lắc.

D. Khối lượng riêng của con lắc.

Giải

Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào \(g\).

Chọn đáp án C.

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345