SGK - Vật lý nâng cao

Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 1. Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.        

B. Nguồn âm và tai người nghe.

C. Môi trường truyền âm và tai người nghe. 

D. Tai người nghe và thần kinh thính giác.

Giải

Cảm giác về âm phụ thuộc vào nguồn âm và tai người nghe.

Chọn đáp án B.

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345