SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 112 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài \(l\) của cột không khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức \(\lambda = 4l\) được không ?

Giải

Không

Vì nếu chỉ làm thí nghiệm 1 lần tìm độ dài \(\ell \) của cột khí trong ống khi có cộng hưởng âm lần đầu bằng công thức\(\lambda = 4\ell _{}^{}\) thì sẽ không không bao giờ có kết quả chính xác vì thực tế rất khó xác định, ta phải làm thí nghiệm rất nhiều lần, suy ra giá trị trung bình.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345