SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 138 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm \(L  = 1\; mH\) và một tụ điện biến thiên từ \(9,7\; pF\) đến \(92\; pF\). Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào?

Giải

Mạch chọn sóng có \(L = 1(mH);C = 9,7(pF) \to 92(pF)\)

* Khi \(C = 9,7(pF) \Rightarrow f = {1 \over {2\pi \sqrt {LC} }} \Rightarrow \lambda = {c \over f} = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Thay số : \(\lambda = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {{{10}^{ - 3}}.9,{{7.10}^{ - 12}}} = 185,65(m).\)

* Khi \(C = 92(pF) \Rightarrow \lambda = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Thay số :\(\lambda = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {{{10}^{ - 3}}{{.92.10}^{ - 12}}} = 571,74(m)\)

Vậy máy thu có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng :

           \(185,65(m) \le \lambda \le 571,74(m).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345