SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện đi qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Giải

Cảm kháng \({Z_L} = L\omega = L.{{2\pi } \over T}.\)

Chọn đáp án C.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345