SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 160 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 ( \(\cos \varphi  = 0\)) trong trường hợp nào sau đây ?

A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.                         

B. Đoạn mạch có điện trở bằng 0.

C. Đoạn mạch không có tụ điện.                               

D. Đoạn mạch không có cuộn cảm.

Giải

Hệ số công suất \(\cos \varphi = 0\) khi đoạn mạch có điện trở bằng 0;

\(\cos \varphi = {R \over Z} = {0 \over Z} = 0\).

Chọn đáp án B.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345