SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp, nếu có

A. Cùng biên độ và cùng pha.

B. Cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. Độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. Độ lệch pha và hiệu biên độ không đổi theo thời gian.

Giải

Hai sóng có cùng tần số được gọi là sóng kết hợp, nếu có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án C.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345