SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Khoảng cách \(i\) giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai khe Y - âng, được tính theo công thức nào sau đây ?

A.\(i = {{\lambda a} \over D}\).                   B.\(i = {{\lambda D} \over a}\).                 

C.\(i = {{aD} \over \lambda }\).                  D.\(i = {\lambda \over {aD}}\).

Giải

Chọn đáp án B : \(i = {{\lambda D} \over a}\).  

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345