SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 213 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các bức xạ điện từ khác (không kể tia gamma) là

A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.                                 

B. Khả năng ion hoá các chất khí.

C. Tác dụng làm phát quang nhiều chất.        

D. Khả năng đâm xuyên vải, gỗ, giấy...

Giải

Tính chất quan trọng nhất của tia X là khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy...

 Chọn đáp án D.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345