SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 219 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Ở phương án 2:

- Nếu thay đèn laze phát ánh sáng màu đỏ bằng đèn laze phát ánh sáng màu xanh thì hệ vân giao thoa thu được trên màn sẽ thay đổi như thế nào ?

- Nếu mỗi khe trong khe Y- âng được chiếu sáng nhờ một đèn laze riêng biệt phát ánh sáng cùng bước sóng thì hiện tượng trên màn quan sát được sẽ như thế nào ?

Giải

Trong phương án thí nghiệm dùng đèn Laze

a) Nếu thay đèn Laze phát ánh sáng đỏ (\({\lambda _1} = 0,76\mu m\)) có khoảng vân ibằng \({{{\lambda _1}D} \over a}\) bằng đèn laze phát ánh sáng màu xanh (\({\lambda _2} < {\lambda _1}\)) có khoảng vân ibằng \({{{\lambda _2}D} \over a} < {i_1}\) thì trên màn ảnh ta thấy hệ vân sít lại gần nhau hơn, tuy nhiên vân chính giữa vẫn ở tại 0 không thay đổi.

b) Nếu mỗi khe Y - âng được chiếu sáng bởi một đèn laze riêng biệt phát ánh sáng cùng bước sóng thì hai khe Y - âng cũng không đúng là hai nguồn kết hợp. Do đó trên màn ảnh ta không thu được hệ vân giao thoa mà thay vào đó là sự chồng chập của 2 hệ vân nhiễu xạ qua 2 khe S1 và S2.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345