SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Cho các tia anpha, bêta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một  tụ điện thì

A. tia anpha lệch nhiều hơn cả, sau đến tia bêta và tia gamma.

B. tia anpha lệch về phía bản dương, tia gamma lệch về phía bản âm của tụ điện.

C. tia gamma không bị lệch.

D. tia bêta không bị lệch.

Giải

Tia \(\alpha \) lệch ít về phía bản âm; tia \(\beta \) lệch nhiều về phía bản dương, tia \({\beta ^ + }\) bị lệch nhiều về phía bản âm, tia \(\gamma \) không bị lệch.

Chọn đáp án C.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345