SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

A. \({}_{92}^{238}U.\)            B. \({}_{92}^{234}U.\)           

C. \({}_{92}^{235}U.\)            D. \({}_{92}^{239}U.\)

Giải

Chọn đáp án C : \({}_{92}^{235}U.\)

loigaihay.com

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345