SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao
Bài 2. Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

A. \( \pm e.\)                                   B. \( \pm {e \over 3}.\)

C. \( \pm {{2e} \over 3}.\)                                D. \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm {{2e} \over 3}.\)

Giải

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm {{2e} \over 3}.\)

Chọn đáp án D.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345