SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng 0 khi

A. Li độ cực đại.                                             

B. Li độ cực tiểu.

C. Vận tốc cực đại hoặc cực tiểu.                               

D. Vận tốc bằng \(0\).

Giải

Gia tốc chất diểm dao động điều hoà bằng 0 khi vận tốc cực đại hoặc cực tiểu.

Chọn đáp án C.

Lưu ý : Khi vmax thì \(x = 0 \Rightarrow a = - {\omega ^2}x = 0.\)

                   vmin = 0 ở vị trí biên thì lúc đó \(a = v' =0\).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345