SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 56 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách \(8m\) lại có mộ cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là \(1,5\) s. Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

Giải

Gọi \(v\) là vận tốc chuyển động của ô tô để bi rung mạnh nhất, lúc này có sự cộng hưởng xảy ra, do đó thời gian giữa 2 lần ô tô vấp mô phải bằng chu kì dao động của khung xe trên các lò xo \( \Rightarrow t =T= 1,5(s).\)

Suy ra \(v = {s \over t} = {8 \over {1,5}} = 5,33(m/s) = 19,2(km/h).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345