SGK - Vật lý nâng cao

Câu 2 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 2. Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng \(\lambda \). Muốn có sóng dừng trên dây thì độ dài l của dây phải có giá trị nào dưới đây?

A. \(l = {\lambda \over 4}.\)                                        B. \(l = {\lambda \over 2}.\)

C. \(l = {2 \over 3}\lambda .\)                                     D.\(l = {\lambda ^2}.\)

Giải

Theo công thức  \(\ell = n{\lambda \over 2}\;\;; n=1;2;3...\).

Chọn đáp án B.

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345