SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 102 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Một cái còi phát sóng âm có tần số \(1 000\) Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía vách đá với tốc độ \(10\) m/s. Lấy tốc độ âm trong không khí là \(330\) m/s. Hãy tính :

a) Tần số của âm người đó nghe trực tiếp từ cái còi.

b) Tần số của âm người đó nghe được khi âm phản xạ lại từ vách đá.

Giải

Còi phát sóng âm có tần số \(f = 1000\) Hz chuyển động ra xa một quan sát viên với tốc độ

\(v_s= 10\) m/s; tốc độ âm trong không khí \(v = 330\) m/s

a) Tần số âm mà người đó nghe trực tiếp từ cái còi là :

\({f_1} = {v \over {v + {v_s}}}.f = {{330} \over {330 + 10}}1000 = 970,6\,(Hz)\)

b) Âm nghe được sau khi phản xạ trên vách đá :

\({f_2} = {v \over {v - {v_s}}}.f = {{330} \over {330 - 10}}1000 = 1031,3(Hz).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345