SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là \(5\mu F\), cường độ tức thời của dòng điện là\(i = 0,05\sin 2000t(A).\)Tìm độ tự cảm và biểu thức cho điện tích của tụ. 

Giải

Mạch dao động có \(C = 5(\mu F)\)

Dòng điện có biểu thức \(i = 0,05\sin 2000t\)

Với \(I_0= 0,05\) (A) và \(\omega = 2000(rad/s) \Rightarrow {q_0} = {{{I_0}} \over \omega } = {{0,05} \over {2000}} = 2,{5.10^{ - 5}}(C)\)

Ta có \(\omega = {1 \over {\sqrt {LC} }} \Rightarrow {\omega ^2} = {1 \over {LC}} \Rightarrow L = {1 \over {{\omega ^2}C}} = {1 \over {{{(2000)}^2}{{.5.10}^{ - 6}}}} \Rightarrow L = 0,05(H).\)

Điện tích của tụ có biểu thức : (Vì q chậm pha so với \(i\) một góc \({\pi \over 2}\))

\(q = {q_0}\sin (2000t - {\pi \over 2}) \Rightarrow q = 2,{5.10^{ - 5}}\sin (2000t - {\pi \over 2})\) (C).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345