SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào

A. Khối lượng của vật.                                           

B. Tốc độ góc của vật.

C. Kích thước và hình dạng của vật.                       

D. Vị trí trục quay của vật.

Giải

Chọn đáp án B, momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào tốc độ góc của vật.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345