SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức \(i = 2\cos 100\pi t(A).\)Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha \({\pi \over 3}\) đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12 V.

Giải

\(i = 2\cos 100\pi t\) (A)

Điện áp \(u\) giữa 2 đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng \(U = 12\) (V)

\( \Rightarrow {U_0} = U\sqrt 2 = 12\sqrt 2 (V)\); \(u\) sớm pha so \(i\) góc \({\pi \over 3} \Rightarrow \varphi = {\pi \over 3}\)

Vậy : \(u = 12\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + {\pi \over 3}} \right)\) (V).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345