SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất \(1,5 \;kW\) và có hiệu suất \(80\%\). Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút.

Giải

Động cơ có \(P = 1,5\) (KW), \(H = 80\%\)

 Công suất cơ học của động cơ : \(H = {{{P_i}} \over P} \Rightarrow {P_i} = HP\)

\( \Rightarrow {P_i} = 1500 \times 0,8 = 1200(W)\)

Công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút

\(A = {P_i}t = 1200 \times 1800 = 2160000(J)\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345