SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho

A. Chính chất ấy.

B. Thành phần hoá học của chất ấy.

C. Thành phần nguyên tố ( tức là tỉ lệ phần trăm của các nguyên tố hoá học) của chất ấy.

D. Cấu tạo phân tử của chất ấy.

Giải

Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho thành phần hoá học của chất ấy.

Chọn đáp án B.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345