SGK - Vật lý nâng cao

Câu 3 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 3. Để gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều  kiện nào sau đây ?

A. Tần số có giá trị bất kì.                              

B. Tần số nhỏ hơn một tần số nào đó.

C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện  

D. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Giải

Để gây ra được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

Chọn đáp án C.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345