SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở \(R=10\;\Omega\). Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.105 J. Tìm biên độ của cường độ dòng điện.

Giải

Dòng điện chạy qua điện trở  làm toả ra nhiệt lượng Q = 9.105 (J) trong 30 phút = 1800 giây.

\(Q = R{{I_0^2} \over 2}t \Rightarrow {I_0} = \sqrt {{{2Q} \over {Rt}}} = \sqrt {{{{{2.9.10}^5}} \over {10.1800}}} \Rightarrow {I_0} = 10(A).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345