SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Mắc tụ điện có điện dung \(2\mu F\) vào mạng điện xoay chiều có điện áp \(220\) V, tần số \(50\) Hz. Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ điện.

Gỉải

\(C = 2(\mu F);U = 220(V),f = 50(Hz)\)

Ta có cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ điện :

\(I = {U \over {{Z_C}}} = {U \over {{1 \over {C\omega }}}} = U.C.2\pi f = {220.2.10^{ - 6}}.2\pi .50 \Rightarrow I = 0,14(A)\).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345