SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 160 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều \(50\; V\) thì tiêu thụ công suất \(1,5\; W\). Biết cường độ dòng điện qua cuộn cảm là \(0,2 \;A\). Tính hệ số công suất của cuộn cảm.

 Giải

\(U = 50\) (V)

\(P = 1,5\) (W)

\(I= 0,2\) (A)

Hệ số công suất của cuộn cảm :

\(P = UI\cos \varphi \Rightarrow cos\varphi = {P \over {UI}} = {{1,5} \over {50.0,2}} = 0,15.\)

  

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345