SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 164 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có \(N = 200\) vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là \(2\;mWb\) và biến thiên điều hoà với tần số \(50; Hz\). Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu?

Giải

Phần ứng của máy phát điện xoay chiều có \(N = 200\) vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây .

\({\Phi _0} = 2(mWb) = {2.10^{ - 3}}(Wb)\).

Tần số \(f = 50\) (Hz).

 Suất điện động hiệu dụng do máy tạo ra :

\(E = {{{E_0}} \over {\sqrt 2 }} = {{N{\Phi _0}\omega } \over {\sqrt 2 }} = {{N{\Phi _0}2\pi f} \over {\sqrt 2 }} = {{{{200.2.10}^{ - 3}}.2\pi .50} \over {\sqrt 2 }} = 89(V).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345