SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp pha là \(220\) V. Công suất điện của động cơ là \(5,7\) kW; hệ số công suất của động cơ là \(0,85\). Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ.                 

Giải

Động cơ mắc hình sao có UP= 220(V) với tổng công suất là \(5,7\) KW, \(\cos \varphi = 0,85.\)

Công suất của mỗi cuộn dây của động cơ là: \(P = {{5,7} \over 3} = 1,9KW = 1900(W)\)

Ta có \(P = UI\cos \varphi \Rightarrow I = {P \over {U\cos \varphi }} = {{1900} \over {220.0,85}}\approx 10,2(A)\)

Vậy cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là \(10,2\) (A).          

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345