SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây ?

A. Quang điện.                                             B. Chiếu sáng.

C. Kích thích sự phát quang                          D. Sinh lí.

Giải

Tia tử ngoại không có tác dụng chiếu sáng.

Chọn đáp án B.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345