SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng \(400\) nm vào catôt bằng natri của một tế bào quang điện. Biết giới hạn quang điện của natri là \(0,5\mu m\), hãy tính vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron.

Giải

Chiếu ánh sáng \(\lambda = 400(nm)\) vào Catôt Natri có giới hạn quang điện \({\lambda _0} = 0,5(\mu m)\) thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện được tính bằng công thức Anhxtanh :

\({{hc} \over \lambda } = {{hc} \over {{\lambda _0}}} + {{mv_{0\max }^2} \over 2} \Rightarrow {v_{0\max }} = \sqrt {{2 \over m}\left( {{{hc} \over \lambda } - {{hc} \over {{\lambda _0}}}} \right)} \)

Thay số : 

\({v_{0\max }} = \sqrt {{{2.6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {9,{{1.10}^{ - 31}}}}\left( {{1 \over {0,{{4.10}^{ - 6}}}} - {1 \over {0,{{5.10}^{ - 6}}}}} \right)} = 0,{{47.10}^6}(m/s) \)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345