SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Năng lượng liên kết của một hạt nhân

A. có thể âm hoặc dương.                          

B. càng lớn, thì hạt nhân càng bền.

C. càng nhỏ, thì hạt nhân càng bền.          

D. có thể triệt tiêu, đối với một số hạt nhân đặc biệt.

Giải

Chọn đáp án B. Càng lớn thì hạt nhân càng bền.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345