SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang SGK 256 Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Một đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,8c\). Hỏi sau \(30\) phút (tính theo đồng hồ đó) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây ?

Giải

Đồng hồ chuyển động với tốc độ \(0,8c\).

Cho \(\Delta {t_0} = 30\) phút thì

\(\Delta t = {{\Delta {t_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{30} \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,8c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{30} \over {0,6}} = 50\) phút

Do đó đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên là \(20\) phút.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345