SGK - Vật lý nâng cao

Câu 5 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 5. Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m với một lực 60N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào đu quay có giá trị

A. 30 N.m.                       B. 15 N.m.                              

C. 240 N.m.                      D. 120 N.m.

Giải


Bán kính của chiếc đu quay là: \(d=R=4:2=2\)

Momen lực tác dụng vào đu quay \(M=F.d\)

\( \Rightarrow M = 60.2 = 120(Nm).\)

Chọn đáp án D.

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345