SGK - Vật lý nâng cao

Câu 5 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 5. Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 3}} \right)\) . Xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện bằng 0.

Giải

Điện áp giữa hai bản tụ điện \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 3}} \right)\)

Cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha so với \(u\) một góc \({\pi \over 2}\)

\( \Rightarrow i = {I_0}\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 3} + {\pi \over 2}} \right)\)

\(i = {I_0}\cos \left( {100\pi t + {\pi \over 6}} \right)\) (A)

Khi \(i = 0 \Rightarrow 0 = {I_0}\cos \left( {100\pi t + {\pi \over 6}} \right) \Rightarrow \cos \left( {100\pi t + {\pi \over 6}} \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
100\pi t + {\pi \over 6} = {\pi \over 2} = k2\pi \hfill \cr
100\pi t + {\pi \over 6} = - {\pi \over 2} + k2\pi \hfill \cr} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
t = {1 \over {300}} + {K \over {50}}(s) \hfill \cr
t = - {1 \over {150}} + {K \over {50}}(s) \hfill \cr} \right.\)

             

                                                                 

                                                         

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345