SGK - Vật lý nâng cao

Câu 5 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 5. Hộp cộng hưởng có tác dụng

A. Làm tăng tần số của âm.                                        

B. Làm giảm bớt cường độ âm.

C. Làm tăng cường độ của âm.                                              

D. Làm giảm độ cao của âm.

Giải

Hộp cộng hưởng có tác dụng làm tăng cường độ âm.

Chọn đáp án C

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345