SGK - Vật lý nâng cao

Câu 7 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 7. Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản tương ứng với nốt nhạc la có tần số \(440\) Hz. Tốc độ sóng trên dây là \(250\) m/s.

 Hỏi độ dài của dây bằng bao nhiêu?

Giải

Dây đàn phát ra âm cơ bản; trên dây có một bụng nên chiều dài của dây bằng một nửa bước sóng: \(l = {\lambda  \over 2} \Rightarrow \lambda  = 2l\)

\(f =  {v \over { \lambda}}={v \over {2\ell }} \)

\(\Rightarrow \) Chiều dài của dây:  \(\ell = {v \over {2f}}\)

                                                             \( \Rightarrow \ell = {{250} \over {2.440}} \approx   0,28(m).\)

          

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345