SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Căn cứ vào hình 26.2 SGK, hãy cho biết trong hai đại lượng u(t) và i(t), đại lượng nào biến thiên sớm pha hơn và sớm hơn một lượng bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn trả lời

Căn cứ vào đồ thị ta có biểu thức \(i = {I_0}\cos \omega t\) và \(u = {U_0}\cos \left( {\omega t - {\pi \over 2}} \right).\)

Như vậy cường độ dòng điện \(i\) biến thiên sớm pha hơn điện áp \(u\) một góc \({\pi \over 2}\).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345