SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 153 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Các phần tử mắc với nhau như thế nào thì gọi là mắc nối tiếp? Viết các công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện của đoạn mạch một chiều gồm các điện trở măc nối tiếp.

Giải

Các phần tử gọi là mắc nối tiếp khi hai phần tử ở cạnh nhau chỉ có 1 điểm chung.

Đối với đoạn mạch một chiều gồm các điện trở mắc nối tiếp thì :

\({I_{1}} = {\rm{ }}{I_{2}} = {\rm{ }}{I_{3}} = ...... = {\rm{ }}I\)

\({U_1} + {\rm{ }}{U_{2}} + {\rm{ }}{U_3} + .... + {\rm{ }}{U_{n}} = {\rm{ }}U\)

\({R_{1}} + {\rm{ }}{R_2} + {\rm{ }}{R_3} + ..... + {\rm{ }}{R_{n}} = {\rm{ }}R\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345