SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 158 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số \(50\) Hz, công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong một giây ?

Giải

Công suất tức thời \(p = UI\cos \varphi + UIcos\left( {2\omega t + \varphi } \right)\) biến đổi theo quy luật hàm số sin với chu kì  bằng một nửa chu kì của dòng điện xoay chiều \(i = {I_0}\cos \omega t.\)

Do đó nếu tần số dòng điện là \(f = 50\) (Hz) thì \(p\) sẽ có tần số :

                       \( f' = 2f = 2.50 = 100\) (Hz).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345