SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 161 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?

Giải

Theo công thức tính từ thông qua một vòng dây.

\(\phi = BS\cos \alpha \) , ta có thể làm \(\phi\) biến thiên bằng 3 cách.

a) Cho khung dây đứng yên và thay đổi độ lớn của cảm ứng từ \(B\) qua khung.

b) Cho khung dây đứng yên và thay đổi diện tích khung.

c) Cho khung dây quay trong từ trường không đổi \(\overrightarrow B \)

Thông thường trong thực tế người ta chọn cách thứ ba vì thuận tiện và đơn giản.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345